ภาษาและวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตต่างแดน รับสมัครในวันที่ 15 พ.ย. – 30 พ.ย. 2564  โดยจะเริ่มวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ทาง Google Form Link รับจำนวน 15 คน ระยะเวลาคอร์ส 20 ชั่วโมง ราคา 3,000 บาท