หลักสูตรการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ที่ HUSOLC เราเริ่มสอนตั้งแต่ระดับ Beginner – Intermediate – Advance โดยมีเงื่อนไขการเรียนในระดับต่าง ๆ ดังนี้

  1. ระดับ Beginner เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่เคยมีพื้นฐานภาษาไทยมาก่อน
  2. ระดับ Intermediate เหมาะสำหรับผู้เรียนที่เคยเรียนภาษาไทยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
  3. ระดับ Advance เหมาะสำหรับผู้เรียนที่เคยเรียนภาษาไทยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง
ชื่อคอร์สสำหรับจำนวนชั่วโมงระดับค่าสมัครเริ่มเรียนเงื่อนไข
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ-คู่สมรสชาวต่างชาติ
-พนักงานบริษัทชาวต่างชาติ
-นักเรียนแลกเปลี่ยน
-นักศึกษาแลกเปลี่ยน
30 ชั่วโมงขั้นพื้นฐาน
1,000 บาท / ชั่วโมงตามตกลง
ไม่มีพื้นฐานภาษาไทยมาก่อน
ขั้นกลาง ผ่านการเรียนภาษาไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 30 ชั่วโมง
ขั้นสูง ผ่านการเรียนภาษาไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 60 ชั่วโมง
ตามวัตถุประสงค์ ผ่านการเรียนภาษาไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 90 ชั่วโมง

นอกจากนี้ยังสามารถจัดหลักสูตรการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติเฉพาะวัตถุประสงค์ได้ เช่น ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ฯ ชั่วโมงเรียนเริ่มต้นที่ 30 ชั่วโมงขึ้นไป

หากสนใจคอร์สเรียนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศของเรา ติดต่อ HUSOLC เพื่อขอรายละเอียดและอัตราค่าบริการได้เลย

โทร. 043-202-811

Facebook: HUSO Language Center

Twitter: @huso_lc

Instagram: @huso_lc

สมัครเรียน | สอบถามเพิ่มเติม

(สมัครเรียนบน Google Form ก่อน)