istanbul escort beylikdüzü escort anadolu yakası escort ankara escort

ศูนย์ภาษาฯ (HUSOLC) จัดเสวนา “ทิศทางการสอนและการวิจัยภาษาศาสตร์ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดเสวนา “ทิศทางการสอนและวิจัยภาษาศาสตร์ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” ออนไลน์ผ่าน ZOOM โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา จากภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรในการบรรยาย 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ ● แนวทางการสอนและวิจัยด้านภาษาศาสตร์ที่ผ่านมา ● แนวทางการสอนและวิจัยด้านภาษาศาสตร์ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ● แนวทางการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านภาษาศาสตร์ และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาได้อภิปรายซักถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเสวนอีกด้วย ภาพ/ข่าว : ประภัสสร สวัสดี #HUSOLC_KKU

admin

August 7, 2022

คู่มือการชำระเงินค่าธรรมเนียมการอบรม HUSOLC

การสมัครเข้ารับการอบรมจะเสร็จสิ้นภายหลังจากที่ท่านได้ทำการชำระค่าธรรมเนียมการอบรมแล้วเท่านั้นค่ะ โดยท่านสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้ ดาวน์โหลดคู่มือ: https://drive.google.com/file/d/1tv6oP_uu9V4tO0GdTTWy5I5Tmn8_MiPD/view?usp=sharing

admin

May 21, 2022

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา

ขณะนี้โครงการ “การอบรมภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา” ได้ปิดการรับสมัครแล้วค่ะ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ที่นี่ : https://kku.world/45r3u Link สำหรับเข้ารับการอบรม และเอกสารประกอบการอบรมในโครงการ ถูกส่งไปยัง Email ที่ผู้สมัครได้ระบุไว้ในฟอร์มการรับสมัครค่ะ (ขอความกรุณาไม่ส่งต่อ Link ที่ได้รับให้แก่บุคคลอื่น) หากยังไม่ได้รับ Email หรือพบปัญหาด้านการเข้าถึงไฟล์เอกสารประกอบการอบรม กรุณาแจ้งทาง Inbox ของ HUSO Language Center หรือทาง Email ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565 นะคะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโทร. 043-202-811 คุณประภัสสร email: praphsa@kku.ac.th คุณอลิสา email: oradth@kku.ac.th

admin

March 31, 2022

การอบรมภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา

เปิดรับสมัครแล้วค่าา โครงการอบรมทางภาษาที่น้องๆ ระดับมัธยมศึกษาห้ามพลาด ! HUSOLC จัดการอบรมภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา สำหรับนักเรียนม.ต้นและม.ปลาย ที่ต้องการ Upskill และ Reskill ทักษะภาษาอังกฤษให้ Power Up เพิ่มคะแนนในชั้นเรียนและพร้อมสำหรับการสอบทุกสนาม ภายในเวลา 20 ชั่วโมง! หัวข้อการอบรม ✧ ศัพท์สำนวนในการสนทนา ✧ Grammar ที่จำเป็นสำหรับชาวมัธยม ✧ เทคนิคการอ่านและตีความประโยค ✧ เทคนิคการออกเสียงภาษาอังกฤษ รายละเอียดการสมัคร รับสมัคร วันนี้ – 20 มีนาคม 2565 ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท/คน รูปแบบการอบรม ออนไลน์ผ่าน ZOOM เลือกรอบการอบรม อบรมทุกวันเสาร์ เริ่มการอบรมวันเสาร์ที่ 2 เมษายน – 11 มิถุนายน 2565 รอบเช้า 10.00-12.00 น. (40 คน) […]

admin

February 17, 2022

การอบรมภาษาและวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตต่างแดน

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมต่างประเทศ การยื่นเอกสารขอ VISA กฎหมาย ข้อปฏิบัติและข้อห้ามเมื่ออยู่ ณ ต่างประเทศ ภาษาที่เปิดอบรม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาเวียดนาม ภาษาเมียนมาร์ ภาษาลาว ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน รูปแบบการอบรม Onsite ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ Online ผ่าน ZOOM จำนวนชั่วโมง 20 ชั่วโมง ค่าธรรมเนียมการสมัครอบรม อัตราค่าธรรมเนียม คนละ 2,000 บาท

admin

February 14, 2022

ภาษาสเปนเพื่อธุรกิจบริการ

ภาษาสเปนเพื่อธุรกิจบริการ คอร์สระยะยาว จำนวน 45 ชั่วโมง เปิดรับสมัครวันที่ 15 พ.ย. – 30 พ.ย. 2564 โดยจะเริ่มเรียน 15 ธันวาคม 2564 ทาง Google Form Link รับจำนวน 15 คน ราคา 3,000 บาท/คน

admin

January 13, 2022

ภาษาจีนด้านระบบราง

ภาษาจีนด้านระบบราง คอร์สระยะยาว จำนวน 45 ชั่วโมง เปิดรับสมัครวันที่ 15 พ.ย. – 30 พ.ย.2564 โดยจะเริ่มเรียน 15 ธันวาคม 2564 ทาง Google Form Link รับจำนวน 15 คน ราคา 3,000 บาท/คน

admin

January 13, 2022

ภาษาฝรั่งเศสด้านระบบราง

ภาษาฝรั่งเศสด้านระบบราง คอร์สระยะยาว จำนวน 45 ชั่วโมง เปิดรับสมัครวันที่ 15 พ.ย. – 30 พ.ย.2564 โดยจะเริ่มเรียน 15 ธันวาคม 2564 ทาง Google Form Link รับจำนวน 15 คน ราคา 3,000 บาท/คน

admin

January 13, 2022

Note Taking

Note Taking คอร์สระยะสั้น จำนวน 30 ชั่วโมง เปิดรับสมัครวันที่ 15 พ.ย. – 30 พ.ย. 2564 โดยจะเริ่มเรียน 15 ธันวาคม 2564 ทาง Google Form Link รับจำนวน 15 คน ราคา 3,000 บาท/คน

admin

January 13, 2022
1 2 3