istanbul escort beylikdüzü escort anadolu yakası escort ankara escort

ศูนย์ภาษาฯ (HUSOLC) จัดเสวนา “ทิศทางการสอนและการวิจัยภาษาศาสตร์ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดเสวนา “ทิศทางการสอนและวิจัยภาษาศาสตร์ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” ออนไลน์ผ่าน ZOOM โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา จากภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรในการบรรยาย 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ ● แนวทางการสอนและวิจัยด้านภาษาศาสตร์ที่ผ่านมา ● แนวทางการสอนและวิจัยด้านภาษาศาสตร์ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ● แนวทางการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านภาษาศาสตร์ และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาได้อภิปรายซักถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเสวนอีกด้วย ภาพ/ข่าว : ประภัสสร สวัสดี #HUSOLC_KKU

admin

August 7, 2022

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา

ขณะนี้โครงการ “การอบรมภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา” ได้ปิดการรับสมัครแล้วค่ะ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ที่นี่ : https://kku.world/45r3u Link สำหรับเข้ารับการอบรม และเอกสารประกอบการอบรมในโครงการ ถูกส่งไปยัง Email ที่ผู้สมัครได้ระบุไว้ในฟอร์มการรับสมัครค่ะ (ขอความกรุณาไม่ส่งต่อ Link ที่ได้รับให้แก่บุคคลอื่น) หากยังไม่ได้รับ Email หรือพบปัญหาด้านการเข้าถึงไฟล์เอกสารประกอบการอบรม กรุณาแจ้งทาง Inbox ของ HUSO Language Center หรือทาง Email ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565 นะคะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโทร. 043-202-811 คุณประภัสสร email: praphsa@kku.ac.th คุณอลิสา email: oradth@kku.ac.th

admin

March 31, 2022

การอบรมภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา

เปิดรับสมัครแล้วค่าา โครงการอบรมทางภาษาที่น้องๆ ระดับมัธยมศึกษาห้ามพลาด ! HUSOLC จัดการอบรมภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา สำหรับนักเรียนม.ต้นและม.ปลาย ที่ต้องการ Upskill และ Reskill ทักษะภาษาอังกฤษให้ Power Up เพิ่มคะแนนในชั้นเรียนและพร้อมสำหรับการสอบทุกสนาม ภายในเวลา 20 ชั่วโมง! หัวข้อการอบรม ✧ ศัพท์สำนวนในการสนทนา ✧ Grammar ที่จำเป็นสำหรับชาวมัธยม ✧ เทคนิคการอ่านและตีความประโยค ✧ เทคนิคการออกเสียงภาษาอังกฤษ รายละเอียดการสมัคร รับสมัคร วันนี้ – 20 มีนาคม 2565 ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท/คน รูปแบบการอบรม ออนไลน์ผ่าน ZOOM เลือกรอบการอบรม อบรมทุกวันเสาร์ เริ่มการอบรมวันเสาร์ที่ 2 เมษายน – 11 มิถุนายน 2565 รอบเช้า 10.00-12.00 น. (40 คน) […]

admin

February 17, 2022

Dialogue Language Project : 4th time of West and East meeting. Language is the Key to Unlock Knowledge and Unlock the Door to the whole World

Dialogue Language Project : 4th time of West and East meeting. Language is the Key to Unlock Knowledge and Unlock the Door to the whole World. Date: November 27,2021.Join us From ZOOM or Live Facebook page : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Time: 09:00 am – 12.00 am Register for free –> https://kku.world/husolc4 Contact for more informations —> […]

admin

November 16, 2021