หลักสูตรระยะยาว

เนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทางศูนย์ฯ มีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการเรียนในรูปแบบออนไลน์ แต่บางสามารถจัดการเรียนรูปแบบ Onsite ได้ในบางคอร์สเท่านั้น

ชื่อคอร์สภาษาที่เปิดสอนสำหรับจำนวนชั่วโมงจำนวนรับค่าสมัครรับสมัครประกาศรายชื่อเริ่มเรียน
ภาษาต่างประเทศด้านการจัดซื้อและขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส-เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ -นักศึกษา30 ชั่วโมง10 คนขึ้นไป5,500 บาท/คนยังไม่ระบุยังไม่ระบุวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ 09.00-16.00น.
ภาษาและวัฒนธรรมในการจัดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานยุโรป A1ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส-นักเรียน -นักศึกษา -ผู้ที่ต้องการสอบวัดระดับภาษา -ผู้ที่ต้องการขอ VISA45 ชั่วโมง20 คนขึ้นไป4,500 บาท/คน  วันราชการปกติ 16.00-18.00 น.
ภาษาและวัฒนธรรมในการจัดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานยุโรป A2ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส-นักเรียน -นักศึกษา -ผู้ที่ต้องการวัดระดับภาษา -ผู้ที่ต้องการขอ VISA  45 ชั่วโมง20 คนขึ้นไป4,500 บาท/คนยังไม่ระบุยังไม่ระบุวันราชการปกติ 16.00-18.00 น.

ติดต่อ HUSOLC เพื่อขอรายละเอียดและอัตราค่าบริการได้เลย

โทร. 043-202-811

Facebook: HUSO Language Center

Twitter: @huso_lc

Instagram: @huso_lc