หลักสูตรระยะสั้น

เนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทางศูนย์ฯ มีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการเรียนในรูปแบบออนไลน์ แต่บางสามารถจัดการเรียนรูปแบบ Onsite ได้ในบางคอร์สเท่านั้น

ชื่อคอร์สภาษาที่เปิดสอนสำหรับจำนวนชั่วโมงจำนวนรับค่าสมัครรับสมัครประกาศรายชื่อเริ่มเรียน
ติวภาษาอังกฤษกับพี่นักศึกษา (ออนไลน์)ภาษาอังกฤษ-นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น -นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย20 ชั่วโมง20 คนขึ้นไป1,000 บาท/คน17 มค-14 กพ.6515 กพ. 65เสาร์ที่ 5 มีนาคม กลุ่มที่ 1: 10.00-12.00 น. กลุ่มที่ 2: 13.00-15.00 น.
เทคนิคการสอบวัดระดับความรู้ภาษา (ออนไลน์)-ภาษาจีน -ภาษาเกาหลี -ภาษาญี่ปุ่น -ภาษาอังกฤษ-นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย -นักศึกษา -บุคคลทั่วไป20 ชั่วโมง30 คนขึ้นไป1,000 บาท/คน17 มค-14 กพ.6515 กพ. 65เสาร์ที่ 5 มีนาคม กลุ่มที่ 1: 10.00-12.00 น. กลุ่มที่ 2: 13.00-15.00 น.
ภาษาและวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตต่างแดน-ภาษาจีน -ภาษาเกาหลี -ภาษาญี่ปุ่น -ภาษาเยอรมัน -ภาษาสเปน -ภาษาฝรั่งเศส -ภาษาอังกฤษ -ภาษาอาเซียน-คู่สมรสชาวต่างชาติ -นักศึกษา -บุคคลทั่วไป20 ชั่วโมง20 คนขึ้นไป2,000 บาท/คน17 มค.-14 กพ.6515 กพ. 65จะแจ้งให้ทราบภายหลังทาง Facebook
ภาษาเพื่อการสื่อสารในงานบริการขนส่งทางราง-ภาษาจีน -ภาษาอังกฤษ -ภาษาฝรั่งเศส-นักศึกษา -เจ้าหน้าที่และพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย -บุคคลทั่วไป20 ชั่วโมง20 คนขึ้นไป2,000 บาท/คน17 มค.-14 กพ.6515 กพ. 65จะแจ้งให้ทราบภายหลังทาง Facebook
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานบริการภาคพื้นดินท่าอากาศยาน-ภาษาจีน -ภาษาเกาหลี -ภาษาญี่ปุ่น -ภาษาอังกฤษ -ภาษาสเปน -ภาษาฝรั่งเศส-นักศึกษา -เจ้าหน้าที่/พนักงานในท่าอากาศยาน -บุคคลทั่วไป20 ชั่วโมง20 คนขึ้นไป2,000 บาท/คน17 มค.-14 กพ.6515 กพ. 65จะแจ้งให้ทราบภายหลังทาง Facebook
ภาษาสำหรับ E-Sport ภาษาจีน -นักเรียน -นักศึกษา -กลุ่มผู้เล่น E-Sport 6 ชั่วโมง 20 คนขึ้นไป 900 บาท ติดตามประกาศทาง Facebook ติดตามประกาศทางFacebook ติดตามประกาศทางFacebook
ภาษาจีนสำหรับ Beauty Blogger ภาษาจีน -นักเรียน -นักศึกษา -ผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ -Influencers 6 ชั่วโมง 20 คนขึ้นไป 900 บาท ติดตามประกาศทางFacebook ติดตามประกาศทาง Facebook ติดตามประกาศทางFacebook

ติดต่อ HUSOLC เพื่อขอรายละเอียดและอัตราค่าบริการได้เลย

โทร. 043-202-811

Facebook: HUSO Language Center

Twitter: @huso_lc

Instagram: @huso_lc