โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตต่างแดน : ภาษาสเปน

Application Date 30 Apr 2022 - 28 May 2022

Hola ! มาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมสเปนกับ HUSOLC กันเถอะ

โครงการนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาสเปนเบื้องต้น การแนะนำตัว

ประโยคสนทนาในชีวิตประจำวันและการเดินทางในประเทศสเปน

ควบคู่ไปกับเกร็ดความรู้ด้านวัฒนธรรมและธรรมเนียมเฉพาะของชาวสเปน


อบรมทุกวันเสาร์ เริ่มวันเสาร์ที่ 30 เมษายน - 28 พฤษภาคม 2565

เวลาการอบรม 10.00 -  15.00 น.


Schedule

Application Date Start Date 21/03/2022 08:30
End Date 25/04/2022 12:00
Study Period 30/04/2022 10:00 -
28/05/2022 10:00
Applications 40
Course Category ภาษาสเปน
Venue ZOOM Meeting
URL OnlineZOOM Meeting
Payment Details
บุคคลทั่วไป (Guest) 2000
บุคลากร ม.ขอนแก่น (KKU Staff) 2000
นักศึกษา ม.ขอนแก่น (KKU Student) 2000
นักเรียน (Student) 2000
ศิษย์เก่า ม.ขอนแก่น (KKU Alumni) 2000
Please check information by date 25/04/2022

Instructor

ทิพยสุดา แก้วสีเป่ง

อาจารย์

สาขาวิชาภาษาสเปน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแแก่น


รายชื่อผู้ลงทะเบียน

จำนวนผู้ลงทะเบียน 2/40
ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ประเภทสมาชิก วันที่ลงทะเบียน สถานะยืนยัน ชำระเงิน
1 นางสาวอัมพร รักหนองแซง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บุคลากร ม.ขอนแก่น (KKU Staff) 23/03/2022 06:51:33
2 Missadmin1 husolc - - บุคคลทั่วไป (Guest) 25/03/2022 09:38:45