การอบรมภาษาและวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตต่างแดน

Application Date 13 Jun 2022 - 18 Jul 2022


Schedule

Application Date Start Date 09/05/2022 08:30
End Date 10/06/2022 23:59
Study Period 13/06/2022 17:00 -
18/07/2022 17:00
Applications 60
Course Category ภาษาอังกฤษ
Venue ZOOM
URL OnlineZOOM
Payment Details
บุคคลทั่วไป (Guest) 2000
บุคลากร ม.ขอนแก่น (KKU Staff) 2000
นักศึกษา ม.ขอนแก่น (KKU Student) 2000
นักเรียน (Student) 2000
ศิษย์เก่า ม.ขอนแก่น (KKU Alumni) 2000
Please check information by date 10/06/2022

Instructor


รายชื่อผู้ลงทะเบียน

จำนวนผู้ลงทะเบียน 3/60
ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ประเภทสมาชิก วันที่ลงทะเบียน สถานะยืนยัน ชำระเงิน
1 นางสาวรติพร ถิตย์สวิง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ นักเรียน (Student) 31/05/2022 12:46:55
2 นางสาวมติมนต์ พลสา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา ม.ขอนแก่น (KKU Student) 01/06/2022 14:12:37
3 นางสาวศุภาพิชญ์ พรมเกตุ โรงเรียนเมืองพลพิทยา นักเรียน (Student) 04/06/2022 12:43:54