การอบรมเทคนิคการสอบวัดระดับทางภาษา

Application Date 14 Jun 2022 - 09 Aug 2022


Schedule

Application Date Start Date 09/05/2022 08:30
End Date 13/06/2022 23:59
Study Period 14/06/2022 17:00 -
09/08/2022 17:00
Applications 30
Course Category ภาษาจีน
Venue ZOOM
URL OnlineZOOM
Payment Details
บุคคลทั่วไป (Guest) 2000
บุคลากร ม.ขอนแก่น (KKU Staff) 2000
นักศึกษา ม.ขอนแก่น (KKU Student) 2000
นักเรียน (Student) 2000
ศิษย์เก่า ม.ขอนแก่น (KKU Alumni) 2000
Please check information by date 13/06/2022

Instructor


รายชื่อผู้ลงทะเบียน

จำนวนผู้ลงทะเบียน 1/30
ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ประเภทสมาชิก วันที่ลงทะเบียน สถานะยืนยัน ชำระเงิน
1 นางสาว นปภา อนันต์นปภา อนันต์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา นักเรียน (Student) 25/05/2022 10:02:54