การอบรมภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา (รุ่นที่ 2)

Application Date 09 Jul 2022 - 10 Sep 2022

อบรมภาษาอังกฤษรุ่น 2

 


Schedule

Application Date Start Date 01/06/2022 08:30
End Date 08/07/2022 23:59
Study Period 09/07/2022 10:00 -
10/09/2022 10:00
Applications 25
Course Category ภาษาอังกฤษ
Venue ZOOM
URL OnlineZOOM
Payment Details
บุคคลทั่วไป (Guest) 1000
บุคลากร ม.ขอนแก่น (KKU Staff) 1000
นักศึกษา ม.ขอนแก่น (KKU Student) 1000
นักเรียน (Student) 1000
ศิษย์เก่า ม.ขอนแก่น (KKU Alumni) 1000
Online 1000
Onsite
ภาษาอังกฤษ 1000
ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาสเปน
ภาษาไทย
ภาษาเวียดนาม
ภาษาพม่า
ภาษาอินโดนีเซีย
ภาษาไทยสำหรับช่าวต่างประเทศ
Please check information by date 08/07/2022

Instructor


รายชื่อผู้ลงทะเบียน

จำนวนผู้ลงทะเบียน 3/25
ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ประเภทสมาชิก วันที่ลงทะเบียน สถานะยืนยัน ชำระเงิน
1 นางสาวภริดา สมบัติคำ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นักเรียน (Student) 25/06/2022 06:07:27
2 MissKemika Nimpongsak โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร บุคคลทั่วไป (Guest) 03/07/2022 13:18:56
3 MissNatjaya Phakthanawat Khonkaenwittayayon school นักเรียน (Student) 07/07/2022 05:23:23