เสวนาภาษากับบทละคร ครั้งที่ 1 : การใช้ภาษาไทยในการเขียนบทละครโทรทัศน์ เรื่อง บ่วงใบบุญ

Application Date 22 Oct 2022 - 22 Oct 2022

 

ผู้เข้าร่วมเสวนาจะได้รับฟังบรรยายการเขียนและพัฒนาบทละครโทรทัศน์ จากวิทยากรคุณณไทย ภัทรกวีกานท์ (วิสกี้ เลอ ฟองเบียร์) ผู้ประพันธ์บทละครชื่อดัง บ่วงใบบุญ, ซิ่นลายหงส์, และดอกซ่อนชู้

หัวข้อเสวนา

1. ลักษณะของบทละครโทรทัศน์

2. เริ่มต้นเขียนบทละครโทรทัศน์: การค้นหาไอเดียและสร้างแรงบันดาลใจ

3. การพัฒนาบทละครโทรทัศน์: ตัวละคร โครงเรื่อง การดำเนินเรื่องและปมปัญหาในละคร

4. อำนาจของภาษากับการพัฒนาบทละครโทรทัศน์

5. การแปลบทละคร/เพลงประกอบละคร (OST.)

กิจกรรมพิเศษ ! Workshop การเขียนและแปลบทละคร/เพลงประกอบละคร

 

 


Schedule

Application Date Start Date 06/07/2022 08:30
End Date 03/10/2022 16:30
Study Period 22/10/2022 08:30 -
22/10/2022 16:30
Applications 80
Course Category ภาษาไทย
Venue Smart Classroom 4A-1 อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
URL Online,OnsiteSmart Classroom 4A-1 อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Payment Details
บุคคลทั่วไป (Guest) 1000
บุคลากร ม.ขอนแก่น (KKU Staff) 1000
นักศึกษา ม.ขอนแก่น (KKU Student) 199
นักเรียน (Student) 1000
ศิษย์เก่า ม.ขอนแก่น (KKU Alumni) 1000
Online 800
Onsite
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาสเปน
ภาษาไทย
ภาษาเวียดนาม
ภาษาพม่า
ภาษาอินโดนีเซีย
ภาษาไทยสำหรับช่าวต่างประเทศ
Please check information by date 03/10/2022

Instructor


รายชื่อผู้ลงทะเบียน

จำนวนผู้ลงทะเบียน 0/80
ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ประเภทสมาชิก วันที่ลงทะเบียน สถานะยืนยัน ชำระเงิน