istanbul escort beylikdüzü escort anadolu yakası escort Sikiş İzle
porno izle hard porno Rus porno izle Türk Porno Sikiş izle HD Sex Video Cici Anne

ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HUSO Language Center)

ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (HUSOLC) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาและบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมกับให้บริการด้านการแปลเอกสาร งานล่าม พัฒนาแแบบทดสอบและจัดทดสอบด้านภาษา รวมถึงทำหน้าที่ผลิตสื่อและสร้างผลงานวิชาการด้านภาษาและการประยุกต์ใช้ภาษาประจำภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิลุ่มน้ำโขง